top of page

Mange forskellige personer og organisationer har inspireret tankerne bag Global Nation. Idéen til en digital person til person lande infrastruktur er original, og derfor er der ikke andre nationer vi kan kopiere fra. Men der er mange analyser, anbefalinger og tiltag som bekræfter visionen. Dem deler vi nedenfor. Skriv gerne til os hvis du har andre.

Hvem inspirere og bekræfter Global Nation

Artiklen "Flows of people, flows of ideas, and the inequality of nations"

Feb. 2011

"The estimated causal effect of travel on productivity is statistically and economically significant. Moreover, the association between international travel and GDP per worker can be accounted for by the association between international travel and TFP. Taken together, these findings suggest that cross-border flows of people is an important vehicle for knowledge diffusion."

Artikel skrevet af Thomas Barnebeck Andersen · Carl-Johan Dalgaard

Journal.jpg

Link til artikel

Global Diaspora Strategies Toolkit

2011

"Countries sometimes try to engage as many members of the diaspora as they can and often through online portals. However, it is evident that although a lot of people may fall into the catchment of the diaspora, not all of them resonate or relate to being a member of the diaspora. Just because individuals are, statistically, a member of a diaspora does not mean they have a sense of belonging. Many diaspora initiatives have failed because they did not identify the highly motivated individuals who were willing to stick with the initiatives for a long time, battling against the odds and lending credibility to it."

"If a diaspora strategy is to be sustainable, it must result in creating mutually beneficial relationships and partnerships between the homeland and the diaspora."

diaspora.png

Link til toolkit

Small Great Nation - Samarbejde mellem Kraka og Deloitte

Aug. 2018

"Vi definerer, at sammenhængskraften i et land er høj, hvis:
 

  1. Den enkelte oplever, at egen succes afhænger positivt af andres – ultimativt af hele samfundets – succes.

  2. Den enkelte føler en forpligtelse til at bidrage til andres og hele samfundets succes, og mener at andre har en lignende forpligtelse.

  3. Befolkningen har en nogenlunde ensartet opfattelse af, hvad der definerer et succesfuldt samfund.

”Helt overordnet har sammenhængskraften det fornuftigt i Danmark særligt sammenlignet med resten af verden. Så der er ikke grund til at frygte dramatiske reaktioner som Trump i USA eller Storbritannien, der forlader EU. Det er en god nyhed, som skyldes, at de fleste danskere ser positivt på udenlandsk arbejdskraft, international handel og den teknologiske udvikling,” siger Anders Dons, nordisk CEO i Deloitte.

Small Great Nation er et godt initiativ som resultere i et godt fundament for beslutninger og aktiviteter til fordel for Danmark.

Sammenhængskraften er afgørende for en Danmarks Intranet succes.

sgn.jpg

Link til rapport

Anbefalinger fra Digitalt Vækstpanel - Erhvervs- og Vækstministeriet

Ma 2017

"Danmark er et af de lande, der igennem mange år har været først og hurtigst til at investere i digitaliseringen, og hvor borgere, virksomheder og den offentlige sektor udnytter mulighederne mere end i mange andre lande. Det forspring skal vi udnytte. Hastigheden for, hvor hurtigt vi omstiller os, er afgørende for, om vi lykkes med at gribe mulighederne og skabe nye job. Hvis vi ikke handler nu, risikerer vi at blive overhalet af andre lande, som investerer kraftigtigt i digitaliseringen i disse år. Danmark skal også i fremtiden være en digital frontløber.

 

Digitalisering og ny teknologi ligger godt til et lille, åbentog innovativt land som Danmark. Den digitale og teknologiske udvikling giver nye muligheder for at skabe konkurrencedyg-tig produktion og serviceydelser, der hurtigere end tidligere kan markedsføres og sælges globalt.

 

Digitalisering kommer ikke kun virksomhederne til gavn. Digitalisering kommer formentlig i endnu højere graddanskerne og samfundet til gavn. Men det kræver handling og en aktiv indsats at sikre, at alle borgere og virksomheder –særligt de små og mellemstore virksom-heder –får del i gevinsterne ved digitalisering."

evm.png

Link til anbefalinger

DI's Digitaliseringsindsats - Vind Fremtiden

2017

"Som Statsministeren har pointeret, er det vigtigt, at alle bidrager til at føre Danmark igennem den digitale omstilling. Det gælder også virksomhederne".

"Danmark er et af verdens mest digitale lande. Det har vi tænkt os at blive ved med at være. Fordi vi ved, at digitalisering gør vores samfund og vore virksomheder dygtigere, hurtigere og bedre" - Karsten Dybvad, adm. direktør, DI

"Videndeling via sociale medier - Det er dog ikke kun i forhld til kommunikatioen med omverdenen, at de sociale medier har ændret virksomhedernes hverdag. Det gælder også i forhold til den interne kommunikation mellem medarbejderne.

23 pct. af virksomhederne svarer i DI's undersøgelse, at de sociale medier har bidraget til en øget vidensudveksling mellem medarbejderne. Potentielt kan det også bidrage til at løfte produktiviteten i virksomhederne, da arbejdet kan gres smartere og hurtigere, npr der er en større fælles forståelse for problemerne og mulige løsninger." - DI Analyse "Sociale medier er blevet virksomhedernes bedste ven"

Dansk-industri.png

Dansk Erhverv analyse: "Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere?"

Feb. 2017

Vi  tror at andre vigtige faktorer er adgang til kvalificeret sparring og ikke mindst inspirationen som skaber idéerne og passionen som skal drive en startup. Startup starter med en idé og den styrkes via sparring. Nedenstående spørgsmål afspejler en forkert vinkel på at finde ud af hvorfor danskere ikke vil være iværksættere.

 

"Hvad er de vigtigtigste årsager til, at du ikke ønsker at starte ny virksomhed inden for tre år?"

23% - Jeg afhængig af en fast personlig indkomst

15% - Jeg mangler de rette kompetencer til at blive selvstændig

13% - Jeg kan ikke overskue, hvordan jeg skal komme igang.

11% - Jeg er bekymret over mængden af love og regler, som jeg skal overholde.

10% - Jeg frygter, at min virksomhed ikke bliver en succes.

10% - Jeg kan ikke skaffe den nødvendige kapital.

8% - De økonomiske vilkår for iværksættere er for dårlige.

4% - Jeg synes ikke mulighederne er gode i mit geografiske område.

1% - Modstand fra familie og venner.

30% - Ingen af de ovennævnte årsager.

16% - Andre årsager.

9% - Ved ikke.

Dansk Erhverv logo.png

Link til analyse

Disruptionrådet - Beskæftigelsesministeriet

Sep. 2018

"Hos online platforme som fx Google, Amazon, Alibaba, eBay og Facebook finder man typisk følgende tre overordnede egenskaber, som er vigtige for deres succes. Når platformen har vokset sig stor er det også med til at forstærke barriererne for nye konkurrenter:

 

1. Der er stærke positive netværkseffekter, dvs. Platformene bliver mere værdi fulde for brugerne, jo flere der burger dem.

2. Virksomhederne opererer på fleremarkeder, som er indbyrdes afhængige (flersidedemarkeder).

3. Der er skala fordele i produktionen, dvs. Omkostningerne ved at få flere brugere er lille."

Ovenstående er fra Disruptionrådets møde i september 2018, hvor man talte om truslerne ved de voksende kommercielle platforme og deres indflydelse.

BM.png

Link til Rådet

Danish Export Association - Medlemsportræt

April 2018

"Personlige og lokale relationer er nøglen til nye markeder"

"Lars Christensen vil gerne have sparring fra medlemmer, som har god erfaring med at opretholde og udvikle salget, når først de er etableret på et marked. Han søger især viden om bioenergimarkedet i Frankrig, Spanien, Italien og Tyrkiet.

”Vores udfordring lige nu er at få etableret et større internationalt salgsnetværk i Europa. Vi har godt nok leveret til 34 forskellige lande, men vi mangler stadig gennembrud i flere markeder. Vi vil gerne lave flere repeat sales og levere vores produkter mere end én gang.”"

danish_export_association_logo_new_200x1

Link til artikel

Afhandling omkring potentialet i organisere Den Danske Diaspora

May 2018

"This thesis aims to explore The Danish Diaspora. To explore The Danish Diaspora, the assumption that a country's diasporas can be seen as a network, is made. The flows within a network are assumed to be corresponding to diaspora capital flows"

Globe

Link til afhandling

bottom of page