top of page
  • White Facebook Icon
  • LinkedIn - White Circle

Global Nation
Som land vil vi benytte tech til at sikre og styrke

Borgeren & Danmark

Mål:
 Øge Danmarks velstand med milliarder årligt. Få flere startups, mere samhandel, øge eksporten, styrke talenttiltrækning, virksomhedernes konkurrenceevne, bedre vidensdeling, globale kontakter, branding af Danmark, samt sikre borgerens digitale identitet og den data vi udveksler. Alt dette via brugen af kunstig intelligens og tech "Min Digitale Intelligens".

Vores mål, vision og commitment

Dette er en vision i udvikling, som udforsker de digitale og offline muligheder som vi har som nation for at sikre os alle flere muligheder og velstand.

Giv dit input til visionen.

"Min Digitale Intelligens" Formålet og hvordan det vil fungere

Danmark vinder som hold
 

Vi danskere vinder, hvis vi deler. Deler viden. Deler sejre. Deler erfaring. Global Nation er vores løsning på, hvordan vi bliver verdens bedste hold og verdens bedste nation.

 

For at blive verdens bedste skal alle med på holdet. Også dem, der ikke er hjemme i andedammen lige nu.

Vores fælles viden skal kunne bevæge sig over grænser. For når den gør det, så er den milliarder af kroner værd. Derfor skal Danmark og danskerne være verdensmestre i at dele viden, kontakter, erfaringer, muligheder og jobs globalt.

Tidens mest succesfulde selskaber som Google, WeChat, Wikipedia, Linkedin og Yelp engagerer brugerne og sikrer større værdi for alle.

Vi vil derfor skabe verdens første globalt digitalt forbundet land - sætte os ud over de fysiske grænser - og blive verdens første digitale nation. Vi kalder det "Global Nation".

Vi vil inddrage alle danskere nationalt og globalt som har mulighed for at give eller få hjælp, til gavn for dem selv og/eller deres virksomhed.

Vi fokuserer på at blive brobyggeren, der faciliterer direkte kontakt mellem personer og virksomheder.  Vi tager alt det bedste teknologi fra den private/offentlige sektor og samler det til vores alle sammens fordel.​ 

Vi kan kun vinde som hold hvis vi alle har en fair chance! Global Nation vil forbedre Danmarks sociale mobilitet, mindske den sociale ulighed via lettere adgang til den viden og de muligheder som de ressourcestærke i samfundet har. Vi vil som hold skabe flere livschancer, og bryde de sociale mønstre som fastholder nogle børn og unge i et liv med unfair muligheder. Det gælder om at omkode mekanismerne bag og give den enkelte bedre vilkår for at opnå sit fulde potentiale. 

Kombineret med kunstig intelligens vil vi i bedste Amazon stil growth hacke nationen. Med ovennævnte på plads vil vi kunne mangedoble introduktionen af muligheder og viden på rigtig tid og sted.

Global Nation vil gøre det lettere at “spille” på samme hold. Vi skal sammen bringe euforien tilbage fra 1992, men denne gang får vi alle en plads på det danske landshold. Global Nation skal ikke blot være et værktøj til højere velstand, men også til større sammenhængskraft, mindre ulighed og engagement.

Hvor kommer milliarderne fra?

I artiklen ”Flows of People, Flows of Ideas, and the Inequality of Nations” skrevet af økonomiprofessorerne Thomas Barnebeck Andersen og Vismand Carl-Johan Dalgaard påviser de, at høj rejseaktivitet er lig med produktivitet og velstand.
 

Danmark er blandt de 20 lande i verden med den største rejseaktivitet set i forhold til arbejdsstyrken. En medvirkende årsag til vores højere velstand.


Ifølge professorerne bidrager udlandsdanskere med langt mere værdi, end man lige umiddelbart har troet. Artiklen viser, at udveksling af viden, idéer, teknologi og nye arbejdsgange sker hurtigere i lande med høj rejseaktivitet. En udveksling som i lige så høj grad kan ske digitalt som fysisk.
 

Professorernes analyser af, hvor meget produktiviteten forøges i Danmark, hvis der sker en stigning i antallet af ind-og udrejser, gør en målrettet indsats yderst interessant. Det viser sig nemlig, at en forøgelse af rejseaktiviteten på 10 procent vil skabe en velstandsforbedring på 2 procent svarende til en vækst på 44 mia kr. årligt.


Professorernes konklusion er, at vi altid har forbundet væksten fra globalisering med handel, og derfor ligger fokus fra politikerne på at styrke konkurrenceevnen med fordelagtige skatteforhold.


Men der er en anden dimension af globaliseringen, som har en endnu stærkere effekt på produktiviteten, nemlig væksten i udveksling af viden, idéer, kontakter mv.

"Stor er den som ved, men større er den som ved, hvor han skal spørge."

- Piet Hein

 

En global digital nation vil giver hver enkelt borger denne mulighed.

Global Nation dækker mange områder:

National branding

Deling af budskaber med og af hundredtusindvis af borgere og diaspora. 

Kontakter

Søg danskere lokalt og globalt. Danmarks globale kompetencer. Find den rette person.

Salgsstyrke

Medfølgende ægtefæller på udstationeringer kan repræsentere DK firmaer.

Inspiration

Flere startups, passioneret medarbejdere via international inspiration.

Praktikanter

10 gange så mange unge danskere på udviklende ophold i udlandet.

Viden & Muligheder

Deling af viden på tværs af fora, platforme, arrangementer og grupper.

Talenter

Mere effektiv talenttiltrækning via  sammenhængskraft globalt og diaspora.

Samhandel

Øge samhandlen mellem 

danske og danskejet virksomheder lokalt og globalt.

Uddannelse

Brug af teknologi og lokale frie ressourcer til uddannelse af danske unge i udlandet.

Eksport

Øget salg internationalt via gennemsigtighed mht. globale kontakter og salgskanaler.

Stordrift

Flere fælleskontorer, lager og produktions-faciliteter. Bedre udnyttelse af ressourcer.

Ambassadør

Værktøj til bedre brande Danmark. kombineret med mulige rewards og anerkendelse.

En Global Nation

Vil giver muligheder på tværs af følgende områder

Vi lister en masse ting, men kun fantasien sætter begrænsninger.

Mennesker

Mentorskab

Frivillighed

Konfliktløsning

Talenttiltrækning

Anderkendelse

Uddannelse

Ambassadører /influencers

Turisme

Kultur

Sport

Viden

Nation branding

Projekter og programmer

Vidensnetværk

Privat & offentlig sektor

Diaspora fora

Kortlægning

Stordrift

Markedsundersøgelser

Penge

Mikrofinansiering

Deleøkonomi

Filantropi

Diaspora investering

Doneringer

Eksport

Crowd funding

Outsourcing

LÆS HVORDAN 

GLOBAL NATION / MIN DIGITALE INTELLIGENS

VIL FUNGERE OG BLIVE TIL!

Lad os få 1992 euforien tilbage, og denne gang vinde verdensmesterskabet i deling af viden og muligheder hvert år!
Hvordan gør vi bedst det?
bottom of page